content top

Tbilisi: Hlavní město Gruzie

Tbilisi: Hlavní město Gruzie

Tbilisi je hlavní a s jeden a půl milionu obyvatel také největší město Gruzie. Tbilisi, do roku 1936 známější pod názvem Tiflis, se vyznačuje výraznou architekturou, v níž se odráží legendární historie a vytváří směs středověkých, noeklasicistních, secesních, stalinských a modernistických staveb. Tbilisi dnešních dnů je označováno za jedno z nejbezpečnějších míst v Evropě. Protože cestovní...

Celý článek

Riga: Hlavní město Lotyšska

Riga: Hlavní město Lotyšska

Riga, hlavní město Lotyšska, bývala kdysi kvetoucí hanzovní město. V současné době hledá cestu, jak se opět přiblížit ke svému někdejšímu bohatství. Riga je a vždy byla „jiná“ než zbytek Lotyšska. Vysvětluje se to tím, že téměř permanentně po dobu celé historické existence Rigy určovali její chod národy s jinou kulturou a tradicemi. Riga je jiná Projíždí-li turista rovinatou krajinou Lotyšska,...

Celý článek

Gruzie

Gruzie

Gruzie leží na pomezí východní Evropy a Asie. Krajina Gruzie představuje pozoruhodnou směsici krajiny i podnebí – reliéf se zvedá od svěžích letovisek na pobřeží Černého moře přes kopcovité vinařské oblasti až k „nebeským“ štítům Kavkazu. Gruzie, země známá od antických legend, je samostatným státem. Od 8. června 2015 mohou občané ČR vstupovat a pobývat na území Gruzie bez víza po celý jeden...

Celý článek

Arménie

Arménie

Arménie byla jednou z patnácti republik Sovětského svazu. Od roku 1991 je nezávislou republikou, součástí Společenství nezávislých států. Arménie leží v Zakavkazsku a geograficky je zařazována do Asie (i když se názory liší). Arménie je země s pradávnou historií a množstvím přírodních krás. Není to ovšem země, kam se může turista vydat jen tak bez rozmyslu. Před cestou do Arménie je třeba seznámit...

Celý článek

Kyrgyzstán

Kyrgyzstán

Kyrgyzstán (Кыргызстан), Kyrgyzská republika (Кыргыз Республикасы) je středoasijská země, jedna z bývalých  republik Sovětského svazu. Od roku 1991 je samostatným státem, jeden ze zakládajících členů  Společenství nezávislých států. Kyrgyzstán je znám přírodními krásami, pro které se těžko hledá srovnání. Coby turistická destinace má Kyrgyzstán pověst vstřícného a...

Celý článek

Lotyšsko

Lotyšsko

Turisticky atraktivní Lotyšsko (Latvia) leží na pobřeží Baltského moře. Patří do trojice pobaltských republik. Jeho poloha vzhledem k Rusku je severozápadní (S Ruskem má Lotyšsko svou východní hranici). Mezi pobaltskými republikami leží geograficky mezi Litvou na jihu a Estonskem na severu. Na jihovýchodě hraničí Lotyšsko s Běloruskem. Hlavním městem Lotyšska je Riga. Lotyšsko, někdejší sovětská...

Celý článek

Litva

Litva

Litva je v kontextu tří pobaltských republik položena nejjižněji. Baltské moře tvoří severozápadní hranici Litvy. Hlavním městem Litvy je Vilnius. Litva je členem Evropské unie, schengenského prostoru a euro zóny. Litva je turisticky přívětivá země, na návštěvníka čekají pouze příjemná překvapení. Litva: Samostatná pobaltská trepublika Litva, Litevská republika...

Celý článek

Vilnius: Hlavní město Litvy

Vilnius: Hlavní město Litvy

Vilnius je hlavní město pobaltské republiky Litvy. Rozkládá se v údolí na soutoku řek Neris a Vilnia. Ve městě žije asi 628 tisíc obyvatel. Vilnius bývá připodobňován Praze. Ale spíš jenom v turistických příručkách. Návštěvníci jsou sice městem okouzleni, ale prohlašují, že Vilnius má zcela jinou atmosféru než Praha. Což je pro turisty z Čech dobrá zpráva. Tou další je, že je Vilnius městem...

Celý článek

Tádžikistán

Tádžikistán

Tádžikistán je hornatý vnitrozemský stát ve střední Asii. Ve starověku jím procházela Hedvábná stezka. Do Tádžikistánu přijíždějí turisté především při cestách do pohoří Pamir a na Pamir Highway. Pro cestování do Tádžikistánu musí být čeští občané vybaveni vízem. Tádžikistán: Země zdecimovaná občanskou válkou Tádžikistán leží ve střední Asii. Na jihu sousedí s Afghánistánem, na...

Celý článek

Bělorusko

Bělorusko

Bělorusko, Běloruská republika (Рэспубліка Беларусь) je vesměs rovinatá země, která v nejvyšších svých oblastech dosahuje do tři sta padesáti metrů nad mořem. V Bělorusku žije přibližně devět a půl milionu obyvatel různých národností, ale převládají Bělorusové. V zemi převládá pravoslavné náboženství. Hlavním městem Běloruska je Minsk. Od roku 1991 je Bělorusko samostatným...

Celý článek
content top