content top

Severní ledový oceán

Severní ledový oceán

Severní ledový oceán obklopuje severní zemský pól. Na zemském plášti zaujímá plochu asi 14 milionu čtverečních kilometrů, což Severní ledový oceán staví na poslední místo co do velikosti oceánů světa. Severní ledový oceán je skoro celý rok uzavřen ledem. V létě polovina ledu roztává. V současné době může být Severní ledový oceán i výletní destinací. Jeho plochu brázdí a případný led...

Celý článek

Východní Evropa

Východní Evropa

Východní Evropa je termín, který by se z důvodů politické korektnosti měl používat v ryze geografickém smyslu. Východní Evropa, to už víc než čtvrt století nejsou komunistické státy. Naopak, ve východní Evropě leží mnoho zemí v minulých dobách politicky i vojensky  utlačovaných, které se od socialistické éry distancují a jejichž zřízení stojí v současné době na demokratických...

Celý článek

Baltské moře

Baltské moře

Vodní cesta, která měla v minulosti zásadní význam na ekonomický i politický vývoj Ruska, vedla Baltským mořem. Baltské moře omývalo severní pobřeží carského impéria. Ještě větší část baltského pobřeží patřila Sovětskému svazu. I novodobé Rusko sahá ve dvou částech země k Baltu. Na Baltském moři je přímo závislá ekonomika osamostatněných pobaltských republik. Baltické moře: Smělé,...

Celý článek

Moskevský strážní pes

Moskevský strážní pes

Někdo by si ho mohl na první pohled splést s bernardýnem. Ale znalci připomínají, že nemá tak dobrácký výraz. Moskevský strážní pes. Podobnost s bernardýnem není náhodná. Moskevský strážní pes vznikl křížením feny bernardýna a kavkazského ovčáka. Moskevský strážní pes je plemeno mladé – a ruské. Ruskou kynologickou federací bylo oficiálně uznáno až v roce 1985. Ovšem FCI dodnes toto plemeno...

Celý článek

Rusko finská válka

Rusko finská válka

Finsko dlouho podléhalo iluzi, že by jako malá země mohlo zůstat stranou velmocenských zájmů. . Na konci třicátých let odmítlo sovětské „návrhy“ na územní výměny (SSSR chtěl mezi jiným posunout hranici západněji od tehdejšího Leningradu) – a v listopadu 1939 Sovětský svaz na Finsko zaútočil. Finové se agresorovi postavili. Takzvaná zimní válka skončila v březnu 1940 –...

Celý článek

Pravoslavná církev

Pravoslavná církev

Nejrozšířenější a tradiční ruské náboženství je pravoslaví. V Rusku je představuje Ruská pravoslavná církev. Hlavou Ruské pravoslavné církve je patriarcha moskevský a celé Rusi. Jeho sádlo je v Moskvě. V Rusku má pravoslavná církev odhadem asi sto milionů věřících. Pravoslavná církev byla až do říjnové revoluce úzce spjata s carskou mocí. Za více než sedm desetiletí komunistické nadvlády...

Celý článek

Tajga

Tajga

Tajga je typický vegetace pro severovýchod Ruska, Sibiř. Tajga je označení pro severský jehličnatý les, a nenajdeme ji pouze v Rusku. Tajgou je nazývána oblast severských jehličnatých lesů, které se rozprostírají v souvislých pásech na severní polokoule. Tajga je původní les zemí severní zeměpisné šířky. Tajga není tundra Někdy je výraz tajga vyslovován jedním dechem s jiným označením pro rostlinné...

Celý článek

Ruské řeky

Ruské řeky

Nejmilovanější, skutečně národní  řekou Ruska je Volha, nazývaná matkou řek. Není to ale největší, nejdelší ani nejvodnatější ruský tok. Které ruské řeky jsou co do délky na prvních místech „žebříčku“? A jak si na tom některé stojí ve světovém měřítku? Nejdelší ruské řeky Lena (Лена), což znamená velká řeka, je mohutný říční tok na východní Sibiři v Rusku (Irkutská...

Celý článek

Ruská jména

Ruská jména

Ruská jména tvoří jméno křestní, jméno po otci a příjmení. Zatímco křestní jména a příjmení mají obvyklý tvar podle slovního druhu, jméno po otci (očestvo) je v mužském rodě tvořeno křestním jménem a příponou –evič nebo –ovič či -ivič. V ženském rodě je to přípona –evna nebo –ovna či -ivna. Křestní jména – mužská i ženská – jsou buď slovanského původu nebo převzata...

Celý článek
content top