Azbuka je název pro ruskou řadu písmen a zároveň pro písmo samé. Písmo azbuka se vyvinulo z původní cyrilice. Označení azbuka pro soustavu písmem vzniklo z řady písmen (A, Z, B), tedy podobně jako označení abeceda u nás (A, B, C) a i u jiných soustav písmen. Vzorem byla řecká alfabeta. Azbuka používá velká a malá písmena a má tiskací i psací podobu.

Azbuka, ruská abeceda

Ruská azbuka – soustava ruských písmen (bukev) – má třiatřicet písmen. Jsou postavena v jiném pořadí než v abecedě a při učení se ruštině je lepší naučit se azbuku „drilem“, než spoléhat na nějaké mnemotechnické pomůcky.

Tiskací azbuka

А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, Ё ё, Ж ж, З з, И и, Й й, К к, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ф ф, Х х, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ, Ъ ъ, Ы ы, Ь ь, Э э, Ю ю, Я я.

Písmena stejná, odlišně čtená a úplně jiná

Azbukou napsané slovo Ermitaž

Písmena (bukvy) azbuky lze rozčlenit do tří skupin.

  1. První skupinu tvoří písmena, která ve formě majuskulí (velkých tiskacích) i minuskulí (malí tiskací) vypadají a čtou se jako tytéž znaky v latince
    (A, K, M, O, T).
  2. Druhá skupina jsou písmena, která mají stejnou grafickou podobu jako písmena latinky, ale čtou se jinak. (Vzpomeňme na Cé Cé Cé Pé – SSSR, zkratka Svazu sovětských socialistických republik).
    Jsou to písmena (B, E, H, P, C, X, Y).
  3. Třetí skupina jsou písmena, která mají naprosto specifickou podobu:
    Б, Г, Д, Ё, Ж, З, И, Й, Л, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я.

Psací azbuka

Psací písmena mají někdy trochu jiný tvar, stejný znak z abecedy. Proto je třeba k ruskému psacímu písmu přistupovat jako ke zcela neznámému a naučit se ho psát ve správných tvarech. Jde to rychle, ale chce to opět dril, „chytrost“ a logiku nelze zapojit.

Azbuka: Pořadí písmen, hláskování, český význam

Písmeno Název V češtině
А а a a
Б б be b
В в ve v
Г г ge g
Д д de d
Е е je j, e
Ё ё jo jo
Ж ж že ž
З з ze z
И и i i
Й й i krátké ij, j
К к ka k
Л л el, eľ l
М м em m
Н н en n
О о o o
П п pe p
Р р er r
С с es s
Т т te t
У у u u
Ф ф ef f
Х х cha ch
Ц ц ce c
Ч ч če č
Ш ш ša š
Щ щ š’a š
Ъ ъ tvrdý znak
Ы ы ы y
Ь ь měkký znak
Э э e e
Ю ю ju ju
Я я ja ja

Foto: Azbukou napsané slovo Ermitaž (jez)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.