Bělorusko, Běloruská republika (Рэспубліка Беларусь) je vesměs rovinatá země, která v nejvyšších svých oblastech dosahuje do tři sta padesáti metrů nad mořem. V Bělorusku žije přibližně devět a půl milionu obyvatel různých národností, ale převládají Bělorusové. V zemi převládá pravoslavné náboženství. Hlavním městem Běloruska je Minsk. Od roku 1991 je Bělorusko samostatným státem. Je zakládajícím členem Společenství nezávislých států. Pro cestující z České republiky platí pro vstup do Republiky Bělarus vízová povinnost.

Bělorusko

Bělorusko je východoevropský stát hraničící na západě s Polskem, Litvou a Lotyšskem, na severu a východě s Ruskem a na jihu s Ukrajinou. Hlavním městem Běloruska je Minsk.

V Bělorusku jsou úředními jazyky běloruština a ruština. I když je Bělorusko mnohonárodnostním státem (uvádí asi 20 zde žijících národností), Bělorusové tvoří asi 84 % obyvatel. Dále zde žijí Rusové 8 %, Poláci 3 %, Ukrajinci 2 % a Židé 0,1 %. Ostatní národnosti tvoří Arméni, Tataři, Rómové, Litevci, Němci, Moldavané a Gruzínci.

Většina věřících jsou pravoslavní (70 %),, dále je v Bělorusku zastoupeno náboženství katolické (8 %), uniatské (15 %) a protestanské. Přítomen je i judaismus a islám.

Cestování do Běloruska má svá pravidla

Cestující z Evropské unie, a tedy i z Česka, musejí mít běloruské vízum. Občané ČR mohou o běloruská víza a požádat na Velvyslanectví Republiky Bělarus v Praze. Na internetových stránkách velvyslanectví lze nalézt podrobné informace i stáhnout formulář žádosti o běloruské vízum.

Bělorusko

Vízum je možno získat i po příletu na letišti v Minsku. V tom případě je ale nutné alespoň tři pracovní dny předem doručit na letiště v Minsku podpůrné doklady pro získání víza (pozvání běloruské strany). Na území Běloruska je vízum v případě potřeby možno prodloužit u orgánů Migrační služby.

Při cestě do Běloruska je cizinec povinen mít cestovní zdravotní pojištění. Toto se předkládá již při žádosti o vízum a kontroluje při vstupu do země.

Do pralesa bez víza

Běloruskou část Bělověžského pralesa je možno navštívit bez víza. Návštěva na nanejvýš tři dny je možná pouze přes hraniční přechod Pererov přímo v Bělověžském pralese, a to při předložení platného cestovního dokladu a dokladu o povolení k návštěvě Národního parku Bělověžský prales (Беловежская пуща).

„Bez peněz na Belarus nelez“

Při návštěvě Běloruska musí mít každý návštěvník (včetně dětí) finanční hotovost odpovídající přibližně 10 euro na osobu a den. Hotovost mohou kontrolovat na hranicích Běloruska a rovněž tak kdekoliv a kdykoliv příslušníci ministerstva vnitra. Hotovost lze nahradit:

 •  platnou kreditní kartou
 • + pozváním k pobytu na území Běloruska potvrzené orgány Ministerstva vnitra Republiky Bělarus;
 • potvrzením se zárukou (garancí) právnické osoby, že uhradí za cizince veškeré náklady spojené s pobytem v Bělorusku;
 • dokladem o úhradě ubytování a stravování na území Běloruska.

Povinná registrace

Pro cizince v Bělorusku platí povinnost registrace při pobytu v délce pěti a více pracovních dní. Za cizince pobývající v hotelu provádí registraci sám hotel, pokud má k tomuto oprávnění (je potřeba v hotelu ověřit). V ostatních případech je za splnění této povinnosti odpovědný sám cizinec. Nedodržení této povinnosti se trestá vysokými pokutami či dokonce zákazem vstupu a pobytu.

 • Pokud cizinec během pobytu po Bělorusku cestuje a nachází se v každém místě méně než pět pracovních dní, přičemž celková doba pobytu v Bělorusku pět pracovních dní přesáhne, musí se registrovat k pobytu v místě prvního pobytu.
 • Pokud se cizinec po pobytu v jednom místě přesune na jiné místo na dobu delší pěti pracovních dnů, musí se znovu registrovat v novém místě.
 • Povinnost registrace na nejbližší pobočce Migrační služby platí i pro pobyt v karavanech či pod stanem.

Při registraci se předkládá cestovní doklad s vízem, migrační karta (vyplňuje se na hranici) a cestovní zdravotní pojištění a platí se poplatek asi pět euro.

Autem po Bělorusku

Při tranzitu územím Běloruska je pohyb autem omezen pouze na vyznačené mezinárodní silnice a při nich stojící zařízení (motely, restaurace apod.).

 • Z určené trasy nelze odbočit – například za účelem nákupu.
 • Území Běloruska se musí projet do 48 hodin po překročení běloruských hranic;
 • na den tranzitu v Bělorusku se vyžaduje asi 68 USD na osobu.

Historie Běloruska

Dějiny Běloruska nebyly jednoduché a ještě do 19. století nebylo pojmenování Bělorusové běžné – příslušníci tohoto národa se do té doby většinou sami nazývali Rusy.

V raném středověku bylo na území dnešního Běloruska několik knížectví spadajících pod Kyjevskou Rus. Později bylo území střídavě pod vlivem Polska a Litvy či obou států, jejichž historie se rovněž vzájemně velmi prolíná.

Národní uvědomění postupně krystalizovalo, ale nemělo zdaleka takový rozmach jako v pobaltských státech a v Polsku či dokonce na Ukrajině. V roce 1918 byla sice pod ochranou německých okupačních vojsk vyhlášena Běloruská demokratická republika, ale ta ztratila svou formální samostatnost již rok poté po vstupu polské armády.

Sovětské období

Po polsko-sovětské mírové smlouvě z roku 1921 bylo Bělorusko rozděleno:

 1. Sovětská část měla ve dvacátých letech značný prospěch z poměrně velkorysé národnostní politiky. V Minsku byla mimo jiné založena první běloruská univerzita a rozvinul se tisk v běloruštině, před první světovou válkou prakticky neexistující.
 2. Západní část Běloruska, která připadla Polsku, se naproti tomu musela podrobit tvrdé polonizaci. Proto se nelze divit, že vpád sovětských vojsk do východní části Polska v roce 1939 většina běloruského obyvatelstva uvítala.

Za německé okupace se Bělorusko orientovalo na Moskvu a ještě nějaký čas po válce profitovalo z příznivější národnostní politiky. V šedesátých letech naproti tomu značně pokročila rusifikace, takže například tisk na republikové i místní úrovni vycházel takřka výhradně v ruštině.

Nové probuzení

Oživení národního uvědomění nastalo až v polovině 80. let a kulminovalo v červnu 1989, kdy byla založena Běloruská lidová fronta – ovšem v litevském Vilniusu. Na další vývoj v zemi však neměla zásadní vliv. Po rozpadu SSSR v roce 1991 patřilo Bělorusko spolu s Ukrajinou k zakládajícím členům Společenství nezávislých států.

Foto: Bělorusko (freeimages.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.