První ruský car Ivan IV. Hrozný se narodil 25. 8.  1530. Jakmile se ujal vlády, postupně prosazoval absolutismus, samoděržaví. Jeho úsilí vyvrcholilo v roce 1560 tak zvanou opričninou, panováním, které se podobalo tatarské krutovládě. Pokračoval v expanzi na východ i západ. Dobyl Povolží, získal první území na Sibiři. Poslední období jeho vlády poznamenalo šílenství. Krutě likvidoval jakékoliv náznaky odporu.  Kromě „armády“ milenek měl Ivan Hrozný sedm žen. Žádná z nich nedožila dobře.

Ivan Hrozný: Vychováván k neřestem

Ivan později řečený Hrozný, první ruský car, byl od útlého dětství obklopen ženami. Ale že by jeho výchovu a později život nějak ovlivnily, to říct nelze. Naopak – ze života odcházely za nevysvětlitelných nebo krutých okolností.

Ivanův  otec Vasilij III. zemřel, když byly chlapci tři roky. Za syna vládla Vasilijova žena Jelena Glinská, která v roce 1538 zemřela za záhadných okolností. Mluvilo se o otravě. Moc převzala bojarská rada. Výchova v Ivanovi posílila takřka všechny myslitelné špatné stránky.

Ivan Hrozný nechal postavit chrám Vasila Blaženého

Od roku 1533 byl Ivan knížetem moskevským a veškeré Rusi. A od třinácti let měl i sexuální zkušenosti. Bojarská rada ho v zájmu o ženskou společnost podporovala, měl tak méně času kontrolovat jejich počínání. Ještě před sňatkem mu prý zajistili intimní společnost několika stovek žen a dívek, většinou velmi zkušených.

Medvědí útok v ložnici

V roce 1547, kdy se stal prvním ruským carem, si vzal velmi krásnou Anastázii Romanovnu Zacharjinovou.

Prvních čtrnáct dní po prvním sňatku jako by se proměnil, choval se uvážlivě a se zájmem o manželku. Třetí týden se mu ale zastesklo po starém životě. Do ložnice si dal zavolat bojara a nechal připravit medvědy. Předtím sezval na dvůr poddané s tím, že s nimi hodlá promluvit. Svátečně odění lidé očekávali panovníka, ale vojáci s kopími v rukou kolem nich vytvořili kruh. Potom do něho přivedli rozdrážděné medvědy. A car se bavil tím, jak se nešťastníci bránili holýma rukama krutým zvířatům. Otřesená Anastázie nebyla schopná usednout vedle jeho boku k připravené slavnostní tabuli, a tak se tam vrátily ženy volnějších mravů.

Když manželka v roce 1560 skonala, nikdo nevěděl na co. Churavěla jen tři dny. Car tehdy už dobyl Kazaňský chanát, kde bylo tisíce lidí pobito v nelítostné genocidě. Na počest tohoto vítězství nechal car vystavět v Moskvě chrám Vasilije Blaženého.

Smrt čerkeské princezny

Manželčina smrt Ivana hluboce zasáhla. Celý týden nevyšel ze své komnaty, a když se objevil, začal se chovat tak, že se mu začalo říkat Hrozný.

Zanedlouho našel zalíbení v nabídnuté dceři čerkeského krále. Měla ráda vzrušení, jezdila divoce na koni, milovala krvavé podívané. Carovi nevadilo, že má žena milence, ale když mu bojaři donesli, že mu usiluje o život i o vládu, zakročil. Milence dal zlikvidovat, manželku nechal v Kremlu střežit. Její nenadálá smrt na sebe nedala čekat.Car opět ovdověl.

Otrávená třetí žena

V roce 1572 lehla Moskva popelem, zničili ji Tataři. Když došlo ke smíru, ohlížel se prý car opět po nevěstě. Volba padla na Marfu Saburovovou. Uprostřed příprav na svatbu se mezi svatebčany objevil bratr zesnulé manželky a přinesl nevěstě darem sušené ovoce. Ta ho ochutnala a začala hned chřadnout. Car trval na svatbě, kterou žena přežila o čtrnáct dní. Ivan Hrozný běsnil. Bývalého švagra nechal nabodnout na kůl, další podezřelé popravil a mučil.

Zemřela pro blamáž s transsexuálem

Po roce se chtěl znovu oženit, ale narazil na církev. Ta povolovala jen tři svatby. Nakonec povolila čtvrtou. Nová carevna se jmenovala Anna Koltovská a v mnohém se svou vášní a energií podobala druhé carově ženě. Ani jí se však nevyhnuly intriky dvora. Po blamáži, kdy car projevoval náklonnost mladíkovi převlečenému za ženu, se jeho hněv obrátil proti Anně. Považoval ji za příčinu celé kompromitace a ta jen zázrakem unikla smrti. Dožila v klášteře, kde strávila čtyřiapadesát let.

Pátá žena svržena pod led

Opět zavládlo kruté násilí a hledání nové nevěsty. Tentokrát jí byla kněžna Marie Dolgoruká. Psal se rok 1574. Druhý den po svatbě v krutém mraze nechal car vypravit saně, uprostřed rybníka vysekat otvor a tam je nechal svrhnout i s přivázanou carevnou. Byl prý podveden, Marie nebyla panna.

Neuznaná mladičká carevna

Šestou ženou se stala sedmnáctiletá Anna, dcera knížete Vasilčikova. Církev už k svatbě souhlas nedala a nikdo ji za carevnu také neuznával. Nakonec žila po monarchově boku tři měsíce. Potom za záhadných okolností zemřela.

Sedmá žena pohřbena za živa

Nakonec si Ivan Hrozný vybral další ženu, krásnou Vasilisu. Měla však manžela, ale ten byl vraždou „odklizen“ z cesty.

Na carovi se stále více projevoval stihomam a jiné vlastnosti podporující popudlivost a krutost. V roce 1581 v nepříčetnosti ubil syna Ivana z prvního manželství, který se zastal své těhotné manželky, když jí car vytýkal příliš prosté odívání. Zbyl mu jen slabomyslný syn Fjodor a nelegitimní potomci. Jednoho dne přistihl v manželčině ložnici pánskou návštěvu. Druhého dne se konal pohřeb – v jedné rakvi ležel mrtvý muž, v druhé pak spoutaná živá Vasilisa.

Přesto se Ivan Hrozný intenzívně věnoval státnickým povinnostem, rozšiřoval a spravoval nová území, upevňoval svou centralistickou moc. Když Ivan Hrozný zemřel, bylo mu necelých čtyřiapadesát let. Stalo se tak uprostřed šachové partie.

Zdroj: S využitím publikace Lásky, svatby a zálety slavných, Moravcová, Neumann.

Foto: Ivan Hrozný nechal postavit chrám Vasila Blaženého (freeimages.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.