Kaliningradská oblast je historické území, které patří Rusku. Kaliningradská oblast leží na břehu Baltského moře a hraničí s Litvoua Polskem. Od Ruska ji kromě Litvy dělí ještě Lotyšsko a Bělorusko – což v minulosti byly republiky sovětského impéria. Po jejich osamostatnění zůstala Kaliningradská oblast odtržena. Metropolí Kaliningradské oblasti je starobylé město Kaliningrad, původně Královec, založené českým králem Přemyslem Otakarem II. Kaliningradská oblast byla v komunistické éře přísně střežena z vojensko-strategických důvodů. I v současné době zde sídlí ruská baltická flotila.

Kalaningradská oblast už není utajována

Kaliningrad, Königsberg nebo Královec jsou různé názvy pro město na severovýchodním pobřeží Baltu. Bývalá metropole východního Pruska, založená českým králem Přemyslem Otakarem II., je dnes spolu s nevelkým přilehlým územím stále ruskou vojenskou základnou. Avšak v dobách Sovětského svazu patřila k nejtajnějším místům evropského kontinentu.

Ubili pražského biskupa

Kaliningradská oblast leží v místech, kde se na začátku tisíciletí rozkládaly neprostupné bažinaté hvozdy obývané divokým a krutým pohanským národem Prusů. Snaha mnohých věrozvěstů z křesťanské části Evropy se v těchto krajích setkávala s tuhým odporem. Mnozí z nich zde našli mučednickou smrt. Připomeňme alespoň pražského biskupa Vojtěcha, pozdějšího patrona východních Prus, jenž byl ubit při pokusu vniknout do posvátného háje pohanů.

Víra předávaná ohněm a mečem

Málo účinnou misijní činnost mnichů vystřídaly násilné akce křižáků spojené s taktikou spálené země. Mezi účastníky byla i řada významných osobností českého království.

Kaliningradská oblast, Kaliningrad

Byl to právě český král Přemysl Otakar II., který roku 1256 založil v dobyté bažinaté krajině město Královec.

  • Pro nás Čechy je také zajímavé, že první síť farností, jež byla na dobytém území zřizována, byla obsazována klérem z olomouckého biskupství.

Záhy však převážili především němečtí kolonisté. Baltský národ Prusů byl již na začátku 18. století zcela vyhuben a asimilován Němci. Území se stalo významnou součástí německé říše.

Dějiny se však roku 1945 zopakovaly a podobný osud jako Prusy potkal i pruské Němce. Octli se totiž v oblasti záboru Rudé armády a byli bez výjimky vysídleni.

Dnes jen ráz vesnických stavení a typické aleje kolem cest napovídají, kdo vtiskl zdejší krajině její charakteristický vzhled.

Kaliningrad od počátku nového tisícileté podstatně vylepšil svou tvář. Návštěvníci už nevidí jen zpustlé šedé paneláky, které zbyly z dob, kdy město bylo jeden velký sovětský garnizon. Současný Kaliningrad vítá návštěvníky a má jim co nabídnout – k prohlédnutí i nákupu.

Bude z Kaliningradu někdy zase Královec?

V roce 1946 bylo město přejmenováno na Kaliningrad podle sovětského politika Michaila Ivanoviče Kalinina. Snahy o navrácení k původnímu názvu nebo k jinému pojmenování se zatím nesetkaly s úspěchem, a nebo s dostatkem vůle k přejmenování.

Kaliningrad: Turistické zajímavosti

Turisticky živo je u jedné z četných částí dochovaného cihlového opevnění města – bastionu zvaného Dohnatova věž, v němž se nalézá proslulé Muzeum jantaru. V Kaliningradské oblasti se vytěží nejvíc jantaru na světě – 90 procent světových zásob. Právě odtud vedly už od starověku do všech končin světa „jantarové stezky“. Jde o expozici, která nemá nikde na světě obdoby. K nejkrásnějším exponátům pak patří ukázky fosilního hmyzu a šperků. Součástí muzea je i obchod s originálními jantarovými výrobky.  

Turisté si obvykle nenechávají ujít ani Muzeum – bunkr, v pětačtyřicátém hlavní štáb posledního německého velitele pevnosti – Otto Lasche, kde došlo i k podpisu jeho kapitulace.

Vchod do bunkru je v parčíku na Univerzitním náměstí, kterému vévodí průčelí Kantovy univerzity. Ta je přímým dědicem starobylé německé Albertiny, založené roku 1544, nejvýchodnější „citadely německého ducha“, spojené s množstvím významných jmen německé a světové vědy. Po jedno z nich, Immanuelu Kantovi, byla v roce 2010 přejmenována.

Vzpomínka na Přemysla Otakara

Vedle kříže sv. Vojtěcha u Tenkit na břehu Baltu, který se nachází v dosahu příměstské dopravy, je pro českého návštěvníka zajímavá Královská brána. Je na ní socha krále Přemysla Otakara II., spoluzakladatele města, podle kterého Královec nesl svůj název. Přemyslovec je tu ve společnosti dvou Hohenzollernů: pruského krále Friedricha I. a prvního pruského vévody Albrechta. Pod sochami vladařů jsou i erby zemí, jimž panovali – pod naším „králem železným a zlatým“ spatříme českého stříbrného dvouocasého lva na červeném poli. 

Foto: Kaliningradská oblast, Kaliningrad (freeimages.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.