Kazachstán je středoasijský stát, devátá  největší země světa, rozlohou největší ze všech států bývalého Sovětského svazu (nepočítaje Rusko). V Kazachstánu žije víc než 16 milionů lidí. Od roku 1997 je hlavním městem Kazachstánu Astana. Kazachstán leží na břehu Kaspického moře. Země láká především přírodními krásami –  pro středoevropany exoticky utvářenou krajinou, velice řídce osídlenou. Pro cestování do Kazachstánu musí být občané Česla vybavení vízy.

Kazachstán v číslech

Kazachstán se rozkládá na ploše 2. 717 300 kilometrů čtverečních. To je více než dvojnásobek velikosti ostatních středoasijských států dohromady. Je to plochou devátá největší země světa.

 • Kazachstán leží v časovém pásmu  UTC + 5 a UTC + 6.
 • Kazachstán je nejbohatší zemí střední Asie pro své velké zásoby ropy a zemního plynu.

Kazachstán hraničí s Ruskem, Čínou, Kyrgyzstánem, Uzbekistánem a Turkmenistánem. Celková délka obvodu hranic činí 12 187 km. Délka hranic s:

 1. Ruskem – 6 467 km,
 2. Uzbekistánem – 2 300 km,
 3. ČLR  1 460 km,
 4. Kyrgyzstánem – 980 km,
 5. Turkmenistánem – 380 km.

Kazachstán

Je jedním ze států, které leží na břehu Kaspického moře, největšího jezera světa.

Složení obyvatelstva

V Kazachstánu žije asi 16.402 86O obyvatel, ale údaj je z roku 2009 a jedná se o odhad.

 • Na městské obyvatelstvo připadá přibližně 54,0 %  s tím, že pokračuje dlouhodobý trend přesunu obyvatel z venkova do měst.
 • V Kazachstánu žije 147 národností a etnických skupin.
 • Úředními jazyky jsou kazašský a ruský.
 • Z hlediska náboženské složení jsou věřící v zemi muslimové 67%, pravoslavná 24%, protestanti 2%, ostatní 7%.

Novodobý Kazachstán

Hlavním městem Kazachstánu se v roce 1997 stala Astana. Vystřídala tak Almaty, které byly za sovětské éry známy jako Alma-Ata.

V roce 1991 se Kazachstán stal nezávislou republikou a kazašská vláda nechala do země proudit zahraniční kapitál. Díky tomu a dále díky rozvoji ropného průmyslu a obchodu, patří v současné době Kazachstán mezi země se středními příjmy.

Republika Kazachstán je nezávislá republika, parlamentní demokracie se silným postavením presidenta. Kazachstánská vláda je ve všech svých činnostech plně zodpovědna prezidentovi. Země se stále potýká s obrovskou mírou korupce a příjmy ze přírodního bohatství země padají jen do rukou velmi malého počtu lidí.

Odchod násilně přistěhovaných

Ve stalinském období došlo k násilnému přesídlení příslušníků mnoha národností do Kazachstánu, jako například Němců, Poláků, Ujgurů, Kurdů a jiných národností. Ti se v 90. letech ze země vystěhovali. Šlo zejména o vystěhovalectví nekazašského etnika (Rusů, Ukrajinců, Němců) do zemí bývalého SSSR a Německa. Počet vystěhovaného obyvatelstva výrazně převyšoval imigraci. Od devadesátých let docházelo k přesídlování krajanů z Kazachstánu rovněž do České republiky.

Cestování do Kazachstánu

Pro vstup na území Republiky Kazachstán platí pro občany ČR vízová povinnost. Bližší informace je možné nalézt na webových stránkách Velvyslanectví Republiky Kazachstánu v ČR.

Překročení doby platnosti víza, resp. uděleného počtu dnů, je ze strany odpovědných orgánů Kazachstánu velmi důsledně kontrolováno a trestáno minimálně vysokou pokutou, ve většině případů však i vazebním zadržením a následným soudním řízením. Doporučuje se před příjezdem do KZ řádně prověřit informace uvedené na vízu.

Zdroj: MZV ČR

Foto: Kazachstán (freeimages.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.