Staré letopisy přičítají vznik Moskvy suzdalskému knížeti Juriji Dolgorukému, který v roce 1147 přikázal na Borovickém návrší u řeky Moskvy postavit dřevěnou pevnost, Kreml. Za Dimitrije Donského ve 14. století byly dřevěné hradby nahrazeny novým opevněním z bílého kamene, což vyneslo Moskvě označení „bělokamenná“. Dnes je starobylý Kreml sevřený ohromnými hradbami z červených cihel. Kreml má pro Moskvany a Rusy stejný význam, jako pro nás Hradčany. Srdce země.

Kreml, to není jedna stavba

Právě tak, jako jsou české Hradčany tvořeny množstvím staveb, které vytvářejí typickou vedutu města, i moskevský Kreml (v ruštině znamená hrad) je komplexem budov různého stáří a historického určení.

Moskva, Kreml

  • Do moskevského Kremlu se můžeme dostat, stejně jako Napoleon se svým vojskem v září 1812, starodávnou Trojickou branou z 15. století.
  • Historicky nejvýznamnější částí Kremlu je Chrámové náměstí. Jeho hlavní dominantou je osmihranná zvonice Ivana Velikého (81 metrů), která přehlíží celý kraj až do vzdálenosti 30 kilometrů.
  • U její paty na podstavci trůní největší zvon na světě. Váží 200 tun a říká se mu Car-kolokol, zvon Car. V roce 1735 byl původně odlit pro zvonici, ale ke své funkci nebyl nikdy použit, protože při požáru o dva roky později praskl.
  • Nedaleko zvonu se nachází další kuriózní dílo obrovské dělo, z kterého se nikdy nevystřelilo. Dělo Car pochází z roku 1586, má ráži 89 centimetrů a hlaveň dlouhou přes pět metrů.

Kostely a chrámy Kremlu

Hlavní kostel Kremlu, majestátný chrám Nanebevzetí Panny Marie z 2. poloviny 15. století (známý též jako Uspenský chrám), stojí uprostřed náměstí. Zde se odehrávaly korunovace ruských panovníků, pohřby pravoslavných patriarchů.

  • Na Chrámovém náměstí se dále tyčí bílý pětihlavý Archandělský chrám z počátku 16. století, který sloužil jako hrobka ruským panovníkům. Mezi 46 hrobkami slavných osob je vytesáno i jméno Ivana Hrozného.
  • Naproti tomuto kostelu najdeme další vznosný chrám Zvěstování Panny Marie z konce 15. století s 9 zlacenými kupolemi, který sloužil ve středověku jako domácí kaple carů.
  • Z jihovýchodní strany vede do kostela zvláštní schodiště, které si musel nechat přistavit car Ivan Hrozný, protože mu církevní hodnostáři po jeho čtvrtém sňatku v roce 1572 zakázali přístup hlavním vchodem.

Kremelské „okno nářků“

Hned za chrámem se zvedá impozantní Velký Kremelský palác z poloviny 19. století. Jeho hlavní průčelí, které je obrácené k řece Moskvě, je dlouhé 125 metrů. Mezi četnými velkými sály, které se nachází uvnitř paláce, vyniká například Trůnní sál, kde byla v 17. století carova pracovna. Prostřednímu oknu se kdysi říkalo „okno nářků“, protože se z něho spouštěla schránka, do níž každý mohl vložit svoji písemnou prosbu či stížnost vůči carovi.

Slavné Rudé náměstí

Opustíme-li Kreml Spasskou branou, dostaneme se na slavné Rudé náměstí. Tento bývalý kupecký trh se stal od 17. století ústředním náměstím Moskvy. Je 700 metrů dlouhé a 130 metrů široké.

  • Název Rudé náměstí nemá žádnou spojitost s komunistickou historií, třebaže se tato asociace nabízí (rudá/červená coby symbol komunistického hnutí byla „státní“ barva). Náměstí dostalo jméno po červených zdech Kremlu).

První mezi ruskými chrámy

Na severním konci Rudého náměstí byl v polovině 16. století postaven z vůle cara Ivana Hrozného na oslavu dobytí Kazaně ruskými vojáky pohádkově vyhlížející chrám Vasila Blaženého. Jedná se vlastně o seskupení devíti různých kostelíků s barevnými cibulovitými věžemi, které vytváří k nebi vyšlehující plameny. Podle legendy dal po dostavbě kostela car architekta oslepit, aby už nikdy nikde nepostavil podobný chrám. 

Morbidní relikt komunismu

Uprostřed náměstí sousedí s Kremelskou zdí architektonicky jednoduchá budova, která však přitahuje zájem mnoha turistů. Tady je v křišťálové schránce vystaveno nabalzamované tělo komunistického revolucionáře V. I. Uljanova, tak řečeného Lenina. Původní dřevěné mauzoleum bylo postaveno už tři dny po jeho smrti v lednu 1924. O šest let později dostalo podobu červenočerné žulové pyramidy. 

Foto: Kreml, Moskva (freeimages.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.