Kurilské ostrovy je zeměpisný název pro skupinu šestapadesáti ostrovů sopečného původu, které oddělují Ochotské moře od Pacifiku. Na mapě je najdeme mezi poloostrove Kamčatkou a japonskými ostrovy. Kurilské ostrovy jsou ruským územím, a to od roku 1945, kdy byly anektovány Sovětským svazem. Na některé z Kurilských ostrovů si činí nároky Japonsko. Tak zvaná spor o Kurilské ostrovy je v mezinárodních vztazích známým pojmem.

Kurilské ostrovy: Poloha

Kurilské ostrovy leží v Ochotském moři a přirozenou hranicí je oddělují od Tichého oceánu.

  • Na severovýchod od Kurilských ostrovů je poloostrov Kamčatka,
  • na jihozápad japonský ostrov Hokkaidó.

Kurilské ostrovy jsou sopečného původu a tato oblast je vulkanicky činná stále.

Život na Kurilských ostrovech

Kurilské ostrovy jsou osídleny, ale nerovnoměrně. Žije na nich necelá dvacítka tisíc obyvatel. Jen málo z nich však jsou původní etničtí Ainové. Většina obyvatel je ruského, běloruského nebo ukrajinského původu. V malé míře na Kurilských ostrovech žijí i lidé asijských národností.

Obyvatelé Kurilských ostrovů žijí:

  1. ve dvou městech (Severo-Kurilsk, Kurilsk),
  2. v 16 vesnicích
  3. a v jednom sídelním celku městského typu (Južno-Kurilsk).

V době Sovětského svazu byly Kurilské ostrovy osídleny hojněji, ale to je proto, že zde byly rozmístěny početné vojenské posádky. Po rozpadu impéria vojáci odešli a zůstala po nich jen rozpadající se sídliště.

Pracovní příležitosti

Trvalí obyvatelé Kurilských ostrovů se živí především tím, co okolní divoká příroda dává: rybolovem, lovem jiných mořských živočichů. Ve vodách kolem ostrovů žije hojnost mořských živočichů a jsou považovány za jedny z nejproduktivnějších oblastí světového oceánu.

Další pracovní příležitostí je těžba vzácných nerostů, kterými sopečné ostrovy oplývají – především to je síra. Na ostrovech jsou značná ložiska vzácných prvků – titan, zlato, stříbro, rhenium. Předpokládá se, v Ochotském moři budou i silná ložiska ropy a zemního plynu. Zatím se netěží, ale do budoucnosti znamenají značný potenciál.

Vzhledem k blízkosti Japonska mají Kurilské ostrovy pro Rusko i vojensko-strategický význam. Proto jsou na nich i nadále drženy vojenské posádky. V nich jsou pracovní příležitosti i pro civilní zaměstnance. Na všech z Kurilských ostrovů jsou vojenské jednotky pohraniční stráže.

Flóra a fauna Kurilských ostrovů

Kurilské ostrovy jsou porostlé hlavně listnatými stromy, z jehličnanů tu roste jen zakrslá borovice. Dobře se zde daří přízemní vegetaci, hlavně bobulovinám. Na ostrovech bylo zřízeno několik přírodních rezervací, které chrání mimo jiné i na čtyřicet endemitů.

Také zvěřena odpovídá charakteru přírodního prostředí – ostrovy jsou hnízdištěm četných druhů ptactva: vodního, drobného, sov a dravců. Savci jsou zastoupeni tuleni, mořskými vydrami, lachtany, kosatkami. Na některý ostrovech žijí medvědi.

Podnebí Kurilských ostrovů je subarktické – chladná léta, studené zimy. Na severu je chladněji, ostrovy na jihu jsou zasahovány monzuny mírného pásu. Ostrovy jsou vzhledem k poloze vystavovány větru a mlhám. V zimě skoro všechny průlivy mezi ostrovy zamrzají.

Ilustrační foto: freeimages.com

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.