Litva je v kontextu tří pobaltských republik položena nejjižněji. Baltské moře tvoří severozápadní hranici Litvy. Hlavním městem Litvy je Vilnius. Litva je členem Evropské unie, schengenského prostoru a euro zóny. Litva je turisticky přívětivá země, na návštěvníka čekají pouze příjemná překvapení.

Litva: Samostatná pobaltská trepublika

Litva, Litevská republika (Lietuvos Respublika, Lietuva; Republic of Lithuania) je od roku 1990 samostatným státem. Osamostatnila se rok před rozpadem Sovětského svazu.

Když se podíváme na mapu, najdeme Litvu na severovýchod od Polska, západně od Běloruska. Severní hranice sousedí s Lotyšskem, jihozápadní s s ruskou exklávou Kaliningradské oblasti.

V Litvě žije 2,87 milionu obyvatel (údaj 2016), ale stále jich ubývá. Důvodem je odchod Litevců za prací do zemí Evropské unie, které je Litva členem. Je rovněž součástí NATO, Rady Evropy, schengenského prostoru a eurozóny – platidlem je euro.

V Litvě se mluví litevsky, což je baltský jazyk slovanským jazykům nijak nepodobný. Turisté se ovšem snadno domluví rusky. Jako v jiných bývalých státech Sovětského svazu je ale slušností nejprve se zeptat, zda oslovený hovoří rusky (i když předpokládáme, že ano). „Promiňte, mluvíte rusky? Jsem cizinec…“Простите, вы говорите по-русски? Я иностранец…“ Jinak se lze domluvit německy a anglicky.

Krásy „Jantarové republiky“

Litva je často přezdívaná jako „Jantarová republika“, protože Baltské moře tu je na jantar skutečně štědré. Křesťanství začalo na Litvu přicházet až kolem 14. století. Pro snad Litva působí dojmem, jako by zde přežívaly zbytky pohanské víry. Na této přímořské křižovatce, místě bojů s křižáky, válek o strategické postavení na Baltu, si zachoval svou identitu národ hrdý, trochu puritánský, národ, který ctí svůj jazyk a národní kulturní dědictví.

Litva, hrad Trakai

Vilnius, hlavní město

  • Historické jádro Vilniusu, hlavního města Litvy, někomu připomíná Prahu miniaturizovanou Malou Stranu. Alespoň to se tradičně píše v různých bedekrech. (Víc o Vilniusz v samostatném článku ZDE).

Hrad Trakai

  • Je zajímavý mimo jiné i tím, že v podobném stylu jsou postaveny pouze tři hrady v světě. Jeden je ve Francii a druhým je náš Karlštejn. Trakai se od nich liší tím, že nestojí v horách, ale na jezerním ostrovu.

Kaunas

  • Město Kaunas je mnohem menší než hlavní město Vilnius, přesto je druhé největší. Kromě hradu postaveného na obranu proti křižákům, největší gotické katedrály Sv. Petra a Pavla a několika muzeí (mimo jiné i Muzeum čertů) je dominantou Kaunasu široká třída Laisvés Aléja – Alej svobody. Je to kulturní i životní centrum obyvatel:  kavárničky, obchody, galerie a muzea.

Kurská kosa

  • Národní park  Kursiu Nerija – Kurská kosa. Je to asi 100 km dlouhý a maximálně 4 km široký poloostrov, který vede z Ruska (Kaliningradské oblasti) do Litvy. Půlka patří Rusku, druhá Litvě. Na kosu je možno se dostat trajektem z přístavu Klaipéda. Vznikla před patnácti tisíci lety, dnes je však ohrožena stále se zhoršující větrnou erozí. Písečné duny, které tvoří 12% kosy, ale rapidně se zmenšují. Pod navátými „písečnými horami“ skončily dva tucty rybářských vesnic. Největší přesýpající se duna v Evropě je u Nidy. Od pouště jí odlišuje jen kleč, která se tu a tam objeví.

Vrch čarodějnic

  •  Kopec u vesnice Juodkranté posetý dřevěnými vyřezávanými sochami mytických nestvůr, pohádkových postav.

Vrch křížů

  • Ze zelené roviny deset kilometrů od východního města Šiauliai se vypínají dva kopce obestavěné deseti tisíci křížů. Tradice vztyčování křížů, kdy menší zavěšené na větších cinkají ve větru, vznikla po dvou protiruských povstáních a deportacích na Sibiř v polovině 19. století. Nynější auru však vrch získal za sovětské okupace. Stal se symbolem jejího odporu. V roce 1961 ho proto Rudá armáda vybagrovala. To samé učinila o deset let později KGB. Přesto jich tu leží, stojí a visí několik desítek, možná stovek tisíc.

Smiltyné

  • Námořní muzeum ve staré pevnosti a delfinárium.

Foto: Litva, hrad Trakai (freeimages.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.