Město Nižnij Novgorod leží 400 kilometrů od Moskvy.  Má přibližně jeden a půl milionu obyvatel a tím se řadí na páté místo mezi ruskými městy co do počtu obyvatel. Historicky hraje Nižnij Novgorod v Rusku přední roli jako průmyslové a obchodní centrum. Až do roku 1990 bylo toto město uzavřeno pro svůj mimořádný význam v ruském zbrojařském průmyslu. Je známé též automobilovým gigantem GAZ, ale také výrobou civilních letadel. Turisty ale zajímá množství historických památek. Nižnij Novgorod leží na trase transsibiřské magistrály.

Nižnij Novgorod: Starobylé město na Volze

Město Nižnij Novgorod se rozkládá na velmi strategickém místě, a to na soutoku řeky Oky a veletoku Volhy. Rok založení města se uvádí letopočet 1221, zakladatelem byl  kníže Jurij II. Novgorod znamená „nové město“. Přidomek  Nižnij je rusky „dolní“ a město jej dostalo pro odlišení od staršího Novgorodu v západním Rusku. Pro opevnění města bylo využito přírodního vodního příkopu vytvořeného řečisti.

Rusko, Nižnij Novgorod

Nižnij Novgorod byl mimo zájmy mongolských nájezdníků, a tak vyrostl a stal důležitým centrem ruského obchodu a politického života.  Po osamostatnění ve 14. století došlo ke spojení se suzdalským knížectvím a město procházelo výraznou stavební obnovou – opevnění, kostely. V konkurenci s Moskvou ovšem Nižnij Novgorod neobstál.

Nedobytná pevnost

V letech 1508 – 1511 byl pod dohledem italských pevnostních inženýrů vystavěn zdejší Kreml, který se stal jednou z nejsilnějších ruských citadel. Dokonce se říká, že se na projektování pevnosti podílel i Leonardo da Vinci, ale žádný důkaz – kromě podobnosti plánů s da Vinciho skicami – o tom není. Pevnost obstála i při tatarském obléhání v roce 1520 a 1536.

Makarjevské trhy

V roce 1817 byly do Nižného Novgorodu přesunuty Makarjevské klášterní trhy, v 16. A 18. století  prý nejživější na celém světě. Trhy začaly navštěvovat do té doby nevídané množství lidí, takže už v 19. století se Nižnij Novgorod stal jedním z nejdůležitějších obchodních center Ruska.

Kde hledat město Gorkij?

Od roku 1932 do roku 1990 bylo město známé jako Gorkij (Горький), po spisovateli Maximu Gorkém. Je paradoxem, že se celé generace českých žáků a studentů v dobách totality učily, že se Maxim Gorkij narodil v Nižném Novgorodu (který se nedal v mapách vyhledat), ale neučily se, že to je totéž město jako Gorkij. Po pádu sovětského impéria byl starobylý název Nižnij Novgorod obnoven.

Gorkij: Cizincům vstup zakázán

Obchod ustal po říjnové revoluci roku 1917, město se vyprázdnilo. O něco později se zde byly zřízeny strategické vojenské závody a město bylo pro návštěvníky uzavřeno – z důvodu utajení vojenského výzkumu.

  • (I to byl důvod, proč se žáci v Československu o rodišti Gorkého nedozvěděli nic, i když byl spisovatel tradičním maturitním „tématem“).

Současný Nižnij Novgorod

O to lákavější je návštěva Nižného Novgorodu v současné době. Městská hromadná doprava Nižního Novgorodu představuje dvě linky metra, autobusy, trolejbusy a tramvaje. Město je železničním uzlem na jedné z větví Transsibiřské magistrály. Free Wi-Fi je k dispozici ve většině hotelů, nákupních center, univerzitních budov, restaurací a kaváren, na letišti  a v několika stanicích metra.

Nejnavštěvovanějšími místy jsou:

  • Nižněnovgorodský kreml – pevnost z červených cihel, čítající 13 věží
  • Kláštery a chrámy, ponejvíce ze 17. století
  • Pečerský klášter Nanebevstoupení (založen ve 14. století)
  • Muzeum Maxima Gorkého
  • Muzeum Andreje Sacharova
  • Ruské muzeum fotografie
  • Muzeum parních strojů
  • Muzeum výroby automobilů GAZ
  • Muzeum současného umění

Foto: Nižnij Novgorod (freeimages.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.