Riga, hlavní město Lotyšska, bývala kdysi kvetoucí hanzovní město. V současné době hledá cestu, jak se opět přiblížit ke svému někdejšímu bohatství. Riga je a vždy byla „jiná“ než zbytek Lotyšska. Vysvětluje se to tím, že téměř permanentně po dobu celé historické existence Rigy určovali její chod národy s jinou kulturou a tradicemi.

Riga je jiná

Projíždí-li turista rovinatou krajinou Lotyšska, překvapí ho, jak málo měst je tu měst. Cesty obklopují především rozsáhlé zelené pastviny se stády strakatého hovězího dobytka, hluboké jehličnaté lesy, močály porostlé rákosím a rozptýlené vesnice, jimž dominují čapí hnízda na komínech anebo telegrafních sloupech. Navštíví-li potom metropoli Lotyšska – Rigu, má pocit, že se ocitl v docela jiné zemi.

Riga: Hanzovní město

Historie Rigy začíná roku 1201. Založili ji členové Řádu německých rytířů, kteří ve znamení křesťanského kříže dobývali a plenili zdejší území obývané pohanskými baltskými národy. Výhodná poloha nově založeného města ležícího u ústí řeky Daugavy (Západní Dviny) do Baltského moře předurčila jeho budoucnost.

Riga, hlavní město Lotyšska

Riga se stala strategickým přístavem, členem hanzy – obchodního sdružení německých měst a záhy získala monopol na obchod s rozsáhlými oblastmi evropského Ruska. Bohatství měšťanů převážně německého původu se odrazilo i v celkovém vzhledu města. Historické centrum Vecríga si dodnes uchovalo ráz typického přístavního města středověké severní Evropy.

Historické centrum Rigy

Nejkrásnější pohled na město skýtá neobvykle vysoká věž kostela svatého Petra, postaveného ve stylu severské cihlové gotiky roku 1209. Je z ní výhled na město s úzkými uličkami, lemovanými řadami honosných středověkých domů, gotickým dómem z roku 1211, rižským zámkem a Prašnou věží.

Většina rižských památek byla těžce poškozena za druhé světové války a mnohé z nich dnes ani neexistují. I věž kostela svatého Petra byla téměř kompletně postavena znovu.

Historické centrum města je dnes doménou zahraničních turistů a výstavní čtvrtí s nejluxusnějšími obchody a restauracemi. Pro pocity dobré pohody téměř na každém rohu vyhrávají skupiny flétnistů, kytaristů a harmonikářů.

Německá, a pak zase ruská… Ale stále lotyšská Riga

Převážně německým městem přestávala být Riga od počátku 18. století. Tehdy se stalo Lotyšsko i se strategickým městem součástí rozpínajícího se ruského impéria. Car Petr Veliký tak úspěšně dovršil mnohasetleté marné pronikání Ruska k pobřeží Baltského moře. Přestože rižským Němcům byla ponechána všechna privilegia, jejich procento ve městě začalo výrazně klesat.

Nejpůsobivější architektonickou památkou na ruský vstup do města je nádherná pravoslavná katedrála. Zajímavostí je, že dlouhá léta po druhé světové válce, kdy se města opětovně zmocnil prostřednictvím Rudé armády Sovětský svaz, sloužila jako planetárium.

Součástí Sovětského svazu se stalo samostatné Lotyšsko „z vůle vlastního lidu“, ale ve skutečnosti pomocí tanků již v roce 1940. I dnes, kdy je Riga opět hlavním městem samostatného státu Lotyšska, zde žije více Rusů než Lotyšů.

Sovětští komunisté však nejenom proměnili etnické složení města, ale snažili se rovněž vytvořit jeho nové dominanty, jež by svou výškou trumfly středověké monumenty německých kolonistů. Patří k nim především budova Akademie věd – dřívější Dům kolchozníků – postavený ve stylu pompézní stalinské gotiky padesátých let. Jedním z mála objektů této neslavné éry, jenž si zaslouží opravdový obdiv, je nový most přes řeku Daugavu.

Pro speciality a suvenýry do tržnice

Při pohledu na město upoutají rovněž čtyři mohutné cihlové budovy městské tržnice. Prodává se zde vše možné i nemožné.

  1. V jedné budově mléčné výrobky,
  2. v druhé maso,
  3. ve třetí ryby a mořské produkty,
  4. ve čtvrté ovoce a zeleninu.

A v širokém prostoru kolem nich vše ostatní počínaje  gramofonovými deskami do přístrojů na mechanický pohon a konče papoušky a krásnými štěňaty čistokrevných ras. Návštěvník může ochutnat něco ze stovek zdejších skvělých specialit.

Foto: Riga, hlavní město Lotyšska  (freeimages.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.