Ivan Hrozný

První ruský car Ivan IV. Hrozný se narodil 25. 8.  1530. Jakmile se ujal vlády, postupně prosazoval absolutismus, samoděržaví. Jeho úsilí vyvrcholilo v roce 1560 tak zvanou opričninou, panováním, které se podobalo tatarské krutovládě. Pokračoval v expanzi na východ i západ. Dobyl Povolží, získal první území na Sibiři. Poslední období jeho vlády poznamenalo šílenství. Krutě likvidoval jakékoliv...

Celý článek