Ruská jména

Ruská jména tvoří jméno křestní, jméno po otci a příjmení. Zatímco křestní jména a příjmení mají obvyklý tvar podle slovního druhu, jméno po otci (očestvo) je v mužském rodě tvořeno křestním jménem a příponou –evič nebo –ovič či -ivič. V ženském rodě je to přípona –evna nebo –ovna či -ivna. Křestní jména – mužská i ženská – jsou buď slovanského původu nebo převzata...

Celý článek