Tajga je typický vegetace pro severovýchod Ruska, Sibiř. Tajga je označení pro severský jehličnatý les, a nenajdeme ji pouze v Rusku. Tajgou je nazývána oblast severských jehličnatých lesů, které se rozprostírají v souvislých pásech na severní polokoule. Tajga je původní les zemí severní zeměpisné šířky.

Tajga není tundra

Někdy je výraz tajga vyslovován jedním dechem s jiným označením pro rostlinné společenstvo na Sibiři, a to s tundrou. Tajga a tundra se liší.

 • Tajga je představována vzrostlými stromy,
 • v tundře se už stromovým formám z klimatických důvodu nedaří.
 • Tundra je pásmem, které se nachází mezi tajgou a trvale zaledněnými polárními končinami.

Pokud jde o rostliny, patří sibiřská tajga na světě k nejméně poškozeným lesním pásmům s největší rozlohou.

Tajga: Přibližně šestina povrchu Země

Tajga (nejenom v Rusku) zabírá asi sedmnáct procent povrchu Země. Patří tak mezi největší zemské biomy. Délka tajgy je přibližně deset tisíc kilometrů, šířka přibližně dva tisíce kilometrů. Z důvodu malého odpařování je půda tajgy po celé léto prosáklá vodou

Medvěd v tajze

 • Na severu tajgu vymezuje červencová izoterma +10 stupňů Celsia, která je někdy nazývána  polární hranice lesa.
 • Jižní hranice tajgy není pevná – tajga na jihu plynule přechází do jiných biomům – lesům smíšeným nebo v sušších oblastech travnatým pláním a pouštím.
 • Západní a východní hranici tajgy tvoří mořské pobřeží.

Podnebí tajgy

Pro tajgu jsou typické podnební podmínky:

 • dlouhá tuhá zima s velkou sněhovou pokrývkou;
 • krátká horká léta.
 • Srážky jsou v tajze slabé, pouze asi 50 centimetrů za rok.

Omezená druhová pestrost

Tajga, přestože se rozkládá na tak rozsáhlém území, je charakteristický jen malým počtem rostlinných i živočišných druhů a malým počtem zástupců určitého druhu. Rostliny a živočichové se ovšem dobře adaptovaly na chlad, krátkou vegetační sezonu, odolnost vůči sněhu a méně srážek.

Rostlinstvo tajgy

Nejčastěji se vyskytujícími jehličnatými stromy tajgy jsou:

 • jedle,
 • smrky,
 • borovice,
 • modříny,
 • tisovce.

Tak zvaná tajga světlá je tvořena listnatými, v zimě opadavými stromy, a to hlavně při potocích a u stojaté vody. Vyznačují se menším vzrůstem a drobnějšími listy. Jsou to především:

 • břízy,
 • osiky,
 • otužilé olše,
 • vrby.

Typickými rostlinami jsou dále: keře maliníku, střemcha, brusnice (borůvka, brusinka), klikva, houby a lišejníky.

Zvířena tajgy

Mnoho druhů zvěře je vážně ohroženo masivním lovením. Bažiny jsou domovem vzácných druhů ptáků. Mezi největší zvířata tajgy patří:

 • medvěd hnědý, který zde může dosáhnout hmotnosti až 400 kg;
 • los, jehož paroží lopatovitého tvaru může mít rozpětí až dva metry a dospělí samci dosahují půltunové hmotnosti.

V jižních oblastech žije:  jelen sibiřský, veverka obecná, burunduk, sobol, lasice kolonok a lasice hranostaj, lasice kolčava, jezevec lesní, kunovití  rosomák, kabar, tajmen sibiřský, zmije obecná, pamlok sibiřský.

Foto: Medvěd v tajze (pixabay.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.