Vilnius je hlavní město pobaltské republiky Litvy. Rozkládá se v údolí na soutoku řek Neris a Vilnia. Ve městě žije asi 628 tisíc obyvatel. Vilnius bývá připodobňován Praze. Ale spíš jenom v turistických příručkách. Návštěvníci jsou sice městem okouzleni, ale prohlašují, že Vilnius má zcela jinou atmosféru než Praha. Což je pro turisty z Čech dobrá zpráva. Tou další je, že je Vilnius městem vstřícným k cykloturistům. Není problém si bicykl vypůjčit a hlavní město Litvy poznat jízdmo.

Vilnius: První kroky

Pro návštěvníka je nejpohodlnější začít prohlídku hlavního města Litvy v některém ze turistických informačních kanceláří:

  1. na letišti,
  2. v prostorách radnice na Starém Městě,
  3. v blízkosti královského paláce
  4. a nedaleko centra poblíž hotelu Novotel.

Otevřeno mají od devíti ráno do 18 hodin odpoledne, ale doba se může mírně lišit. V informačním centru dostane turista informace, mapky, propagační materiál, tipy na výlety, nabídku výletů pořádaných cestovními kancelářemi či adresy půjčoven bicyklů. Služby jsou zdarma, některý materiál za symbolickou cenu. V kanceláři se lze obvykle domluvit anglicky, německy, polsky nebo rusky.

Vilnius: Důstojná metropole Litvy

Vilnius nebo také Vilno zaujímá důstojné místo mezi významnými městy východní Evropy. Již od dob počátků státního útvaru Litvy je jeho přirozeným centrem. Vilnius však není jenom metropolí Litevců, ale také městem Poláků. Především v 19. století se stal důležitým centrem polského romantismu, intelektuálního potenciálu a revolučních myšlenek.

Křesťanskou víru Litevcům nutil i Karel IV. s otcem

Starobylé centrum města je plné malebných zákoutí, jež umožňují zprostředkovávat návrat do pohnutých litevských dějin. Upoutá především velké množství kostelů, v nichž probíhají okázalé bohoslužby.

Vilnius, hlavní město Litvy

Litva byla až do 14. století zemí pohanů a oficiálně přijala křesťanství jako poslední evropská země. Pro nás je zajímavé, že v řadách křižáků, kteří „ohněm a mečem“ vnucovali Litevcům proti jejich vůli křesťanství, bojovali i čeští králové Jan Lucemburský a Karel IV.

Příklad náboženské tolerance

Přestože většina Litevců se obrátila od pohanství ke katolické víře, ponechali si velmi tolerantní postoj k jiným směrům náboženského vyznání. Proto dodnes najdeme na Litvě vedle honosných katolických chrámů také byzantské kostely, mešity a synagogy.

Židovská komunita ve Vilniusu patřila před druhou světovou válkou k jedné z největších na světě a tvořila téměř polovinu obyvatel města. Proto byl také někdy Vilnius nazýván jako „hlavní město jidiš“ anebo „Jeruzalém východu“.

  • Jako exkursi do této doby je možno navštívit Starou židovskou čtvrť, ghetto a zejména pak Muzeum obětí genocidy, které doslova „srazí do kolen“. V celách podzemní budovy KGB (dříve budova gestapa), kde byly zavřeny tisíce Litevců před deportacemi na Sibiř, se nachází muzeum jedné z nejděsivějších kapitol lidstva.

Vilnius: Historické památky

  • Centrem města „boje za nezávislost“ je staré město s Katedrálním náměstím, kde stojí monumentální klasicistická bílá katedrála.
  • Nad ní se tyčí Gediminasův hrad na padesát metrů vysoké Pilies Kalanas – Zámecké hoře. Odtud je nádherně vidět na spleť uliček, ve kterých není problémem zabloudit a přehlédnout tak některou architektonicky zajímavou památku.
  • Gotický dóm z červených cihel zasvěcený sv. Anně se údajně tak zalíbil Napoleonovi, že si jej chtěl přenést do Francie. Kostel sice nevyniká velikostí, ale krásou se může rovnat výběru světových gotických staveb.

Vilnius barokní

Určujícím historickým obdobím, jež ovlivnilo rozhodujícím způsobem ráz centra města, je 17. a 18. století. V té době vznikla skvostná architektonická díla, která vtiskla starému městu jeho osobitý ráz, jež poněkud připomíná barokní Prahu.

  • Nejvýznamnější stavební památkou je komplex Vilenské univerzity, jež vznikal postupně téměř 400 let. Její největší věhlas a proslulost se datuje od konce 18. století.
  • V monumentálním barokním chrámu Petra a Pavla je na 2000 soch a sošek.

Foto: Vilnius, hlavní město Litvy (freeimages.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.