Třebaže se po rozpadu Sovětského svazu změnilo opravdu mnohé, cestování do Ruska stále není jednoduché. Nejen, že občané České republiky musejí být vybaveni platným vízem, ale vztahují se na ně další předpisy, které nelze obejít. Kdo chce navštívit Rusko s cestovní kanceláří, má situaci trochu jednodušší, protože řada povinných formalit za něj bude vyřízena. Ale individuální cestovatelé musejí plánované cestě věnovat víc času – a to především studiem všeho, co budou potřebovat. Protože neznalost zákona neomlouvá. A sankce za nedodržení jsou v Rusku velmi přísné.

Do Ruska jedině s vízem

Dřív než podáme žádost o vízum, musíme mít:

 1. buď písemné pozvání z ruské strany
 2. nebo voucher ruské cestovní kanceláře.

Pozvání musí být ověřeno Federální migrační službou Ruské federace (RF) nebo Ministerstvem zahraničních věcí RF. To obstará ten, kdo zve. Dále je třeba mít pas, jehož platnost je delší, než šest měsíců po plánovaném ukončení pobytu v Rusku, doklad o zdravotním pojištění na celou plánovanou dobu pobytu a fotografie.

Kde podat žádost o vízum

Žádost o vízum do Ruska lze podat jedině:

 1. na ruských velvyslanectvích
 2. nebo konzulátech,
 3. případně ve vízových centrech, která přijímají žádosti o váza pro ruské konzuláty.

Cestovní kanceláře sice nabízejí zprostředkování víza, ale to je doporučováno jen pro účastníky zájezdu do Ruska cestovní kanceláří pořádaném. O to víc je tato praxe nedoporučována, jestliže chce být cestovatel ubytován v soukromí.

Oddělení víz a registrace (OVIR) v Petrohradě

 • Ruské vízum má formu nálepky vlepené do pasu.
 • Při vstupu na území Ruska dostane cestující při pasové kontrole do pasu razítko s datem vstupu, aby byla kontrola délky povoleného pobytu.
 • Délka pobytu se nesmí překročit.
 • Není možné získat vízum do Ruska na hranici.

Multivízum

Jestliže cestující plánuje během návštěvy Ruska i cestu do další ze zemí Společenství nezávislých států, musí požádat o tak zvané multivízum. Když ho nebude mít, nebude se moct vrátit na území Ruska.

Kdo by se po území Ruska pohyboval bez víza, bude vysoce pokutován, podrobí se zdlouhavým administrativním procedurám a bude okamžitě na své náklady vyhoštěn z Ruska.

Adresy zastoupení RF

Praha, konzulární oddělení velvyslanectví RF, Korunovační 34, 160 00 Praha 6

 • tel. 233 375 650, 233 374 093, 233 37 4100
 • e-mail: embrus@bluetone.cz, embczech@rambler.ru
 • úřední hodiny: po – pá 09.00 – 12.00

Brno, generální kozulát RF, ul. Hlinky 142 b, 603 00 Brno,

 • tel. 543 232 157
 • e-mail: gkbrno@iol.cz
 • úřední hodiny: 9.00 – 13.00 (Po, St, Pá)

Karlovy Vary, generální konzulát RF, ul. Petra Velikého 18, 360 01 Karlovy Vary

 • tel. 353 221 325, 353 221 324
 • e-mail: gk-karlovy-vary@rambler.ru, gkkv@iol.cz
 • úřední hodiny: 9.00 – 13.00 (Po, St, Pá).

O prodloužení víza po jeho platnosti je možno požádat o jeho prodloužení u místní pobočky Federální migrační služby RF (OVIR). Vízum, na kterém je v azbuce uvedeno „ОДНОКРАТНАЯ“, lze použít pouze k jednomu pobytu v RF.

Vízum nestačí

Do některých územních částí Ruské federace mohou cizinci vstupovat pouze na základě zvláštního povolení, o které je třeba zažádat u místně příslušné pobočky Federální migrační služby s dostatečným předstihem.

Pozor na ohlašovací povinnost

Podle ruských zákonů mají cizinci a lidé bez ruského občanství povinnost ohlásit adresu svého pobytu nejpozději do tří pracovních dnů a přijímací ruská strana pak musí jeho odjezd odhlásit.

Občané ČR musejí mít do tří dnů od příjezdu u sebe doklad o tom, že je adresu místa pobytu přihlášen. Přihlášení nelze nechat na poslední den, protože ruská administrativa je nesmírně zdlouhavá, úředníci nedodržují pracovní dobu. Navíc je třeba chovat se doslova servilně, protože sebemenší náznak nesouhlasu s liknavým přístupem úředníka znamená takové další obstrukce, že to mnohdy hrozí nedodržením termínu přihlášení.

Jestliže se jedná o pobyt v ubytovacím zařízení, přechází povinnost přihlásit ubytovaného na toto zařízení.

Mnohem složitější to je při jiném ubytování. Povinnost zaregistrovat občana ČR má přijímací strana, tedy ten, kdo napsal pozvání, u koho občan ČR bydlí (fyzická osoba s právem trvalého pobytu na území RF) nebo u koho pracuje (právnické osoby). Přijímací osobou přitom nemůže být jiný občan ČR, ani když v Rusku pobývá na povolení k dlouhodobému pobytu.

Je proto třeba, aby si ten, kdo je zvoucí osobou, udělal volno k návštěvě místně příslušného Oddělení víz a registrace (OVIR). Bývají tam sáhodlouhé fronty a nikdy není jisté, zda se to vyřídí hned při první návštěvě.

 • Jestliže budeme v Rusku pobývat méně než sedm pracovních dnů, přihlašovací povinnost odpadá.
 • Registrace není povinná při tranzitu přes Ruskou federaci.

Víc kopií je lepší, než žádná

Pas s ruským vízem a migrační kartou se předkládá v každém ubytovacím zařízení, včetně privátního. Ubytovací strana si pořídí fotokopii potřebnou k zaregistrování.

 • Je v zájmu cestujícího, aby měl sám potřené kopie pořízené do zásoby.

Aby se dovolená nechtěně neprodražila

V případě ztráty víza či jeho prodloužení je vhodné mít kontakty na zvoucí ruský subjekt, který musí požádat o vydání duplikátu víza a registrace v místě posledního pobytu cizince na území RF. Kdo nemá příslušné doklady, je přísně postihován. Nesplnění přihlašovací povinnosti je trestáno pokutou do výše pěti tisíc rublů (což je asi 190 tisíc korun).

Zdroj: S využitím informací Ministerstva zahraničních věcí ČR, 2016/10.

Foto: Oddělení víz a registrace (OVIR) v Petrohradě (jez)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.