Východní Evropa je termín, který by se z důvodů politické korektnosti měl používat v ryze geografickém smyslu. Východní Evropa, to už víc než čtvrt století nejsou komunistické státy. Naopak, ve východní Evropě leží mnoho zemí v minulých dobách politicky i vojensky  utlačovaných, které se od socialistické éry distancují a jejichž zřízení stojí v současné době na demokratických základech.

„Východní“ se dřív rovnalo „komunistická“

Použití a správné pochopení výrazu „východní Evropa“ velmi závisí na kontextu, v němž byl použit. I v dobách po rozpadu komunistického bloku  se poměrně často stávalo, že i ve veřejných vystoupeních nebo v médiích bylo termínu „východní Evropa“ použito ve smyslu více méně pejoratvním.

To mělo kořeny v dobách studené války, kdy byly východní Evropou nazývány všechny státy pod kontrolou SSSR. A to i v případě, že geograficky patřily do Evropy střední – Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko.

Tyto státy byly vnímány jako „odnože“ komunistického Sovětského svazu, země, kde jsou vědomě potlačována lidská práva, kde dochází k politickým popravám a diskriminaci občanů.

Raději Střední a Východní Evropa

Není divu, že představitelé a občané nových státních útvarů, které vznikly po rozpadu komunistického bloku, nelibě nesou ono stigma států „východní Evropy“. Proto se při některých jednáních používá termínu politicky korektního, a to střední a východní Evropa.

Nad mapou východní Evropy

Do východní Evropy z geografického pohledu patří:

Malými částmi svého území zasahují také státy:

Někdy se do východní Evropy počítají také pobaltské státy:

Jindy bývají řazeny mezi státy severní Evropy. Právě tak byla asi tak do poloviny 19. století do severní Evropy řazena města Novgorod a Petrohrad, která dnes spadají do Evropy východní.

Reliéf východní Evropy je vytvářen východoevropskou rovinou, která se rozprostírá až k pohoří Uralu. To odděluje Evropu od Asie.

Tradice východní Evropy

Východoevropské země jsou většinou pod vlivem pravoslavné církve. Tato tradice vychází z dob, kdy většina území  patřila carské Rusi. Je zajímavé, že evropské kulturní a myšlenkové směry (renesance, reformace a osvícenství) země východní Evropy nijak valně nepoznamenaly (s výjimkou Běloruska a západní Ukrajiny, kam proudily vlivy uherské a polské).

Východní Evropa je z velké části obývána Slovany: Ukrajina, Bělorusko, Rusko a dále národy neslovanskými.

Ilustrační obrázek: freeimages.com

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.